– 2020 – sierpień

Informujemy, że od 1 września 2020 roku wracamy do normalnego trybu funkcjonowania  w przedszkolu. Nadal obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego – Do pobrania - Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r

Czytaj więcej Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r

  1. Dziecko może być przyprowadzane i odebrane z przedszkola przez zdrowych rodziców (prawnych opiekunów) lub inne, upoważnione przez nich osoby.
  2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego  z przedszkola przez upoważnione przez nich osoby.
  3. Rodzice pisemnie upoważniają osoby do odbioru dziecka (druk  upoważnienia - https://przedszkole13.edu.wroclaw.pl – dokumenty – wzory dokumentów)
  4. Czytaj więcej Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu nr 13 we Wrocławiu w warunkach pandemii COVID-19

Informuję, że od 1 września 2020 r.  dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić  10,20 zł.  za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną oraz …

Czytaj więcej Zmiana dziennej stawki żywieniowej od 1 września 2020 r.

Archiwum

BIP

Logo BIP

Adres

Przedszkole nr 13
ul. Zygmunta Noskowskiego 32
51-611 Wrocław

Do góry