Ramowy rozkład dnia

6:30-8:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne.
Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych
ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8:15 – 8:25
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30
Śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00 – 11:20
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11:20 – 11:25
Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00
Obiad – Drugie danie obiadowe(podwieczorek)
czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

12:00-14:00
grupa I, II i III – odpoczynek poobiedni
grupy starsze – relaks z bajką i muzyką; indywidualne wspieranie rozwoju dziecka; zajęcia dodatkowe; zabawy swobodne i zespołowe w sali i w ogrodzie, czas do dyspozycji nauczyciela

14:00
Drugie część obiadu i podwieczorek: zupa i deser

14:30 – 16:30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16:30 – 17:00 
Rozchodzenie się dzieci