GIMANSTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI KOREKCJI

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu

Na zajęciach gimnastyki wykorzystujemy odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Mają one na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale także zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie.

Dodatkowe walory to:

 • wywoływanie dużego emocjonalnego zaangażowania, które ułatwia dzieciom przyswajanie umiejętności,
 • dzięki różnorodności angażowanie wszystkich partii mięśniowych przedszkolaka i ich udoskonalanie,
 • dzięki „społecznemu charakterowi” przyzwyczajanie dzieci do działania w zespole, do podejmowania swych obowiązków i wychowania w poczuciu sprawiedliwości,
 • pozytywny wpływ na charakter dziecka,
 • kształtowanie takich cech, jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie,
 • podejmowanie inicjatywy, współprace w grupie i wiele innych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

          Wiele dzieci w wieku przedszkolnym przejawia duże kłopoty nie tylko z funkcjami motorycznymi, (w szczególności  z ruchliwością narządów artykulacyjnych) oraz z  opanowaniem  gramatyki języka polskiego i słownictwa koniecznego do opisywania świata.
 Kiedy należy szukać pomocy u logopedy?

Rodzicu! Pomyśl o swoim dziecku i zastanów się czy:

 • Masz wrażenie, że dziecko źle słyszy, często nie reaguje na polecenia lub ich nie rozumie.
 • Zauważasz nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy dziecka (języka, podniebienia, zgryzu, zębów)
 • Dziecko mówi przez nos – jak przy katarze, zatkanym nosie – mimo, że nie jest chore,
 • Często ma otwarte usta, nawet kiedy nie mówi
 • Mowa Twojego dziecka jest mało zrozumiała dla otoczenia,
 • Dziecko ma trudności z jedzeniem: gryzieniem, żuciem, połykaniem.
 • Dziecko ma ubogie słownictwo i buduje zdania niepoprawne gramatycznie
 • Dziecko z trudem opanowuje technikę czytania i pisania.
 • Twoje Dziecko nie wskazuje palcem na przedmioty, niechętnie na Ciebie patrzy lub się przytula.
 • W trakcie mówienia dziecko powtarza sylaby (np. ko – ko – koza), wyrazy (np. Daj mi mi mi lalkę), zacina się (może to być tzw. niepłynność rozwojowa, która minie z wiekiem, ale może to być również objaw jąkania)

Podczas wymowy głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź dziecko:

 • wsuwa język między zęby
 • układa go niesymetrycznie, co daje dźwięk poświstu charakterystyczny dla mowy Kaczora Donalda

Podczas wymowy głoski r :

 • głoska brzmi jak w języku francuskim lub niemiecki
 • dziecko wymawia ją gardłowo

Dziecko ma 6-7 miesięcy:

 • nie gaworzy;
 • nie odwraca głowy w kierunku dźwięków

Dziecko ma 12 miesięcy:

 • nie kojarzy słów z osobą lub przedmiotem („gdzie jest tata/ miś?”)
 • nie wykonuje prostych poleceń
 • nie wypowiada ze zrozumieniem pierwszych słów

Dziecko ma 2 lata:

 • zapytanie „co to jest?” nie nazywa przedmiotów
 • nie posługuje się prostymi zdaniami
 • nie wykonuje prostych poleceń („Daj mamie piłkę”)

Dziecko ma 3 lata:

 • nie mówi wcale
 • wymawia jedynie pojedyncze i proste wyrazy
 • wypowiada się bardzo płynnie, ale język którego używa nie jest adekwatny do wieku: mówi językiem dorosłych, jego wypowiedzi są poważne, pozbawione intonacji, melodii; stosuje dziwactwa językowe (np. wszystkie wyrazy w zdaniu rozpoczynają się od tej samej głoski), ma fenomenalną pamięć (np. może wiele razy powtarzać słowo w słowo relacje z zawodów sportowych, dialogi z filmu, treść wiadomości). Dziecko ma 4 lata:
 • nie wymawia głosek k, g – zamienia je na t, d (zamiast „kogut” mówi „todut”)
 • głoski s, z, c, dz zamienia na ś, ź, ć, dź
 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi np. b na p (zamiast „buda” mówi „puta”,), w na f (zamiast „woda” – „fota”)

Dziecko ma 5 lat:

 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż (np. zamiast „szafa” mówi „safa”)
 • nie używa zdań rozwiniętych
 • nie zadaje pytań

Dziecko ma 6 lat:

 • nie wymawia głoski r (zamiast „rower” mówi „lowel” lub „jowej”)
 • nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści bajki, opowiadania
 • popełnia wiele błędów gramatycznych

 

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do Twojego dziecka – nie zwlekaj,

Zgłoś się do logopedy!

Logopeda pracujący w naszym przedszkolu ukończył studia II stopnia z neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną oraz  studia podyplomowe z higieny i emisji głosu.  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc z kursach doskonalących.

MALI  WSPANIALI

Program „Mali Wspaniali” ma na celu promocję sportu wśród najmłodszych. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym również popularyzacja racjonalnego odżywiania. Programem zostały objęte dzieci 3-6 letnie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie naszego przedszkola. Zajęcia są bezpłatne. Treningi prowadzą  instruktorzy i studenci AWF Wrocław posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie.
Program rozpoczyna się i kończy Wrocławskim Testem Strawności Fizycznej; efektem programu będzie raport oceniający stan sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach.

Ceramiczno-rzeźbiarskie Autorskie Warsztaty Twórcze.

Prowadzi je Maciej Szczypka, artysta plastyk, nauczyciel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem ucząc dzieci podstaw ceramiki i rzeźby w glinie, wykorzystując zabawy integracyjne, narzędzia rzeźbiarskie, różne techniki pracy. Ćwiczenia dostosowane są do wieku, predyspozycji i poziomu umiejętności małych twórców. Cykl zajęć kończy się wystawą prac, w tym wypalonych w piecu raku i poszkliwionych. Prace te autorzy zabierają  do domu.

Logo szkoły języków obcych Bernatt

Szkoła Języków Obcych Bernatt

Wiemy co dzieciaki lubią najbardziej, dlatego w trakcie  naszych zajęć z języka angielskiego:

– gramy w gry językowe,
– realizujemy projekty tematyczne,
– śpiewamy piosenki,
– odgrywamy wesołe scenki dialogowe…

to wszystko wspaniale stymuluje naturalne umiejętności komunikacyjne dzieciaków.

Dla rodziców natomiast mamy dzienniki online ze stałym dostępem do treści z zajęć.