1.     Opis placówki
Przedszkole nr 13 położone jest na Zalesiu, z dala od szumu i miejskiego zgiełku. W bliskim sąsiedztwie placówki znajdują się tereny zielone: nabrzeże Odry, Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, Ośrodek Rekreacji „Morskie Oko” oraz Szkoła Podstawowa nr 36.

Przedszkole mieści się w budynku willowym. Wokół placówki rozciąga się pięknie zagospodarowany ogród oraz nowoczesny plac zabaw, wyposażony w drewniane urządzenia do zabaw i ćwiczeń sprawnościowych
W przedszkolu mieszczą się trzy oddziały, do których łącznie uczęszcza 70 dzieci.

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i woźna oddziałowa. W najmłodszej grupie dodatkowo jest zatrudniona pomoc nauczycielki.
Posiadamy 4 sale dydaktyczne, w tym 3 sale dydaktyczne dla poszczególnych grup przedszkolnych oraz salę , w której odbywają się zajęcia dodatkowe i logopedyczne..
Przedszkolna kuchnia serwuje smaczne, domowe posiłki.

       2.   Rozkład zajęć i godziny pracy placówki.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy.

W godzinach porannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.
Czas dopołudniowy wypełniają główne zajęcia dydaktyczne, spacery i wycieczki w najbliższej okolicy, zabawy na placu zabaw.

Po realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia dodatkowe, które nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo dydaktycznej przedszkola.

  1. Specyfika placówki

Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka. Oferta nasza skierowana jest więc do rodziców, którzy świadomie i efektywnie pragną kierować edukacją swojego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń, radości i zabawy. Korzystamy ze znanych programów nauczania oraz wypracowanych własnych form i metod.

Nasi wychowankowie aktywnie poznają bliższe i dalsze otoczenie społeczno – przyrodnicze. Uczestniczą w życiu kulturalnym. Prezentują swoje umiejętności w szerszym środowisku.
Wykorzystujemy bliskie sąsiedztwo parku do częstych spacerów i obserwacji przyrodniczych.
Raz w miesiącu najstarsze grupy korzystają z lekcji muzealnych w Muzeum Narodowym, Etnograficznym.
Poza tym wychowankowie uczestniczą w:
– „Spotkaniach z Technoludkiem”- zabawach badawczych wykorzystujących nowoczesne technologie we Wrocławskim Parku Technologicznych,
– wyjściach do teatru, kina
– prelekcjach organizowanych na terenie placówki i poza nią (tematyka: bezpieczne zachowanie się            w sytuacjach zagrożenia, higiena, kształtowanie proekologicznych postaw, poszerzanie wiedzy ogólnej na temat otaczającego świata, nowinek technicznych)
– konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe i instytucje kulturalne
Do tradycji przedszkolnych należą:
– coroczne pokazy mody ekologicznej, rodzinne rajdy rowerowe
– uroczystości i imprezy rodzinne – festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka,
– kiermasze: wielkanocny i bożonarodzeniowy
– Dzień Sportu, spotkanie z Mikołajem
– autokarowe wycieczki krajoznawcze
– udział w Festiwalu Nauki organizowanym przez Politechnikę Wrocławską – „Piaskownica Przedszkolaka”
Współpracujemy z:
– Szkołą Podstawową nr 36 przy ul. Chopina
– LOP, której jesteśmy członkami.
– Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ul. Kołłątaja
– Przedszkolem nr 47
– Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską
– Radą Osiedla Zacisze -Zalesie- Szczytniki
– AWF
4. Specjaliści
Placówka zatrudnia :
– logopedę w wymiarze 3 godz. tygodniowo
– nauczyciela gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 3 godz. tygodniowo
Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Przedszkole współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 (ul. Jedności Narodowej).
W ramach współpracy:
– organizujemy zajęcia edukacyjne dla rodziców z udziałem specjalistów z poradni
– zapraszamy pedagogów i psychologów z poradni na obserwację wychowanków do placówki
– realizujemy program szybkiej adaptacji dzieci do przedszkola
-pośredniczymy w kontaktach dom rodzinny-poradnia
-wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z zaleceniami specjalistów

5. Dozór Placówki:

Placówka jest objęta monitoringiem zewnętrznym przez firmę SOLID SECURITY. Dodatkowo wyposażona jest w wideodomofony (zamontowane w każdej sali) , co w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo przebywających w placówce dzieci.

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne)

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
Czytaj więcej o: gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia logopedyczne
Czytaj więcej o: zajęcia o logopedyczne

Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki „Mali Wspaniali”

Czytaj więcej o: Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki „Mali Wspaniali”

Grafik zajęć dodatkowych (nieodpłatnych)

Zajęcia Dni tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
logopedia 8.00-11.00 lub 12.30-15.30
Gimnastyka ogólnorozwojowa I GR. 9.00-9.40 III GR. 9.40-10.40 II GR. 10.40-11.40
Mali Wspaniali III GR. 9.00 I GR. 9.30 II GR. 10.00
Język Angielski I GR. 9.30 lub 14.30 III GR. 9.00 lub 13.00 II GR. 10.00 lub 13.30