Dzienna opłata za wyżywienie dziecka wynosi  10,20  zł  

Opłata stała za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnych zajęć wynosi 1, 00 zł.

Płatności dokonujemy z dołu, do 15 – go dnia następnego  miesiąca  na konto Przedszkola nr 13 (np. opłaty za wrzesień dokonujemy do 15 października)

Informacja o wysokości  należności  wraz z numerem konta do wpłat wysyłana jest na e-maila podanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA !!! Dokonując płatności bezgotówkowej na druku bankowym należy wpisać:                                                    

                     Przedszkole nr 13, imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc ……..

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe  U. 2017 p.  59
  • Uchwała IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr L/1187/18 Rady Miejskiej  Wrocławia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.