– 2020 – październik

Szanowni Rodzice,

wspólnie zadbajmy o bezpieczny pobyt  naszych dzieci w  przedszkolu. Pomoże nam w tym znajomość i stosowanie się do zapisów  zasad zawartych w dokumencie  Organizacja i  funkcjonowania Przedszkola nr 13 we Wrocławiu w warunkach COVID-19 .  Szczegóły opracowano  na podstawie zaktualizowanych wytycznych GIS i MEN. Dodano trzy załączniki.  

Link …

Czytaj więcej Organizacja i funkcjonowanie Przedszkola nr 13 w warunkach COVID -19

Archiwum

BIP

Logo BIP

Adres

Przedszkole nr 13
ul. Zygmunta Noskowskiego 32
51-611 Wrocław

Do góry