Programy i projekty

W roku szkolnym 2020/2021 w grupach realizowane  są następujące programy:

„Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińska

Projekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna – prowadzenie uprawy roślin w ogrodzie przedszkolnym

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Gramy zmysłami- rozwijanie zmysłów w sposób kreatywny

Inne akcje prowadzone w przedszkolu