Mimo wielu trudności dzieci z Grupy I doczekały się Pasowania na Przedszkolaka.

Zdjęcie przedstawia dzieci stojące w półkolu, ubrane na biało żółto.