Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.
Działania profilaktyczne przedszkola to:
• Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone
• Nauka odpowiedzialności za swoje czyny ,przewidywanie skutków
• Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
• Nauka podejmowania właściwych decyzji
W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach takich jak:
• prawidłowe zachowanie się na drodze ,znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego
• bezpieczne zabawy ze zwierzętami(posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)
• prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem
Bezpieczne przedszkole to:
• Piękne ,przestronne sale
• Bezpieczny plac zabaw
• Uśmiechnięty personel
• Pomoc dziecku w każdej sytuacji

PROCEDURY

Jak każda placówka dla dzieci, nasze przedszkole posiada ustalone procedury dotyczące bezpieczeństwa wychowanków. W naszym przedszkolu wszystkich pracowników, rodziców i opiekunów obowiązują przepisy zawarte w: statucie placówki, wewnętrznych procedurach i regulaminach